Nov 07, 2019
Jim Mendelson
Rotary Veteran's Day Observance / USMC 244th Birthday Cake Cutting Ceremony